Over ons

Wie zijn wij?
Kerkgenootschap City Life Church Zwolle is onderdeel van City Life Church Nederland en is opgericht op 23 september 2012. De kerk is een ANBI geregistreerde organisatie.

De voordelen van de ANBI status zijn dat giften (zoals tienden en offers) voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.

City Life Church Zwolle is als zelfstandige kerk onderdeel van CLC Nederland. Dit houdt in dat wij financieel en bestuurlijk autonoom zijn. We worden wel geacht de visie van CLC Nederland te onderschrijven. CLC Zwolle is een zogenaamde campus van CLC Den Haag, een kerk met rond de 1.500 leden. CLC Nederland bestaat momenteel uit zeven kerken door heel Nederland. Naast het eigen CLC netwerk is CLC Nederland weer aangesloten bij het wereldwijde netwerk van Hillsong Church, een sterk groeiend kerkgenootschap wereldwijd met meer dan 100.000 leden.

Algemeen
Adres: Harm Smeengekade 8, 8011AK Zwolle
Email: info@clczwolle.nl
IBAN: NL78 INGB 0007 4585 95
Kvk inschrijving: 50309269
RSIN: 818491280
Btw nummer: niet van toepassing
Fiscaal nummer: niet van toepassing

Leiding en bestuur
Het bestuur bestaat uit:
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester

Financiën
Al onze financiële mogelijkheden komen vanuit de giften en tienden van mensen die CLC Zwolle hun thuis noemen. Onze financiën worden op een professionele manier CLC Zwolle is een geregistreerd kerkgenootschap onder Nederlandse wetgeving en wij ontvangen geen subsidies of financiering vanuit de overheid. Als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) opereren wij binnen de wettelijke eisen die aan een ANBI worden gesteld. Giften aan CLC Zwolle zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Lees de financiële verantwoording over 2017.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Voorgangers en kerkelijk werkers ontvangen salaris. De hoogte van de salarissen is mede gebaseerd op de salarisschalen NGK kerken. Administratief medewerkers ontvangen een beloning naar minimum loon. Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Doel
Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en lifegroups. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.

Kerkactiviteiten
De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:
– Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
– Lifegroups: kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
– Trainingsavonden: onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
– Jeugdavonden voor verschillende leeftijden
– Kinderwerk: tijdens de zondagsdiensten hebben de kinderen hun eigen programma

Omzien naar anderen
We doneren als kerk zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd. Internationale partners, waar we mee samenwerken en die we regelmatig ondersteunen, zijn:

Vision Rescue India: hulp aan straatkinderen.
Watoto Childcare Ministries: hulp aan weduwen en wezen in Oeganda.
Compassion: kinderen in armoede (we ondersteunen m.n. kinderen in de Dominicaanse Republiek).
A21 Campaign: organisatie die strijdt tegen mensenhandel.

Beleidsplan 2017
We richten onze aandacht op het persoonlijke en vriendschappelijke karakter van onze kerk. Lifegroups, sociale evenementen en pastoraat zijn daarom heel belangrijk. Mensen gekend en gewaardeerd laten voelen en een thuis-ervaring geven is een kernactiviteit van de kerk.

Omzien naar elkaar en naar de wereld rondom blijft altijd een speerpunt. De organisaties waar we mee samenwerken kunnen weer rekenen op onze steun. Nieuwe initiatieven om de stad, waar we in leven, te kunnen zegenen en mensen te helpen worden altijd gestimuleerd.
De grootste activiteiten zullen net als vorig jaar Paas- en Kerstdiensten zijn. Vele vrijwilligers zullen enorm veel tijd investeren om deze specials tot een mooi succes te maken