FAQ

Een overzicht van veel gestelde vragen

Wat kan ik verwachten?
Simpel gezegd: de kerk is bedoeld om van te genieten, niet om uit te zitten! Er is moderne muziek, er zijn vriendelijke mensen en positief onderwijs dat je zal aanmoedigen in welke levensfase je ook bent.

Moet ik lid worden van de kerk?
Nee hoor, CLC Zwolle is voor IEDEREEN, je bent welkom om te komen en gaan wanneer je wilt! Onze boodschap is Jezus, niet het lidmaatschap van een kerk. Mensen raken betrokken in de kerk en bouwen onderlinge connecties doordat ze Jezus hebben ontmoet… Dat is waar het allemaal om draait.

Komen jullie uit Amerika? Zitten jullie achter mijn geld aan? Heb jullie iets met Scientology te maken?
NEE, NEE & NEE, op alle drie van de vragen ‘nee’ (niks persoonlijks tegen onze USA-vrienden ).

Zijn jullie een sekte?
Nee, we zijn een nieuwe, lokale protestante kerk die zo’n 4 jaar geleden is gestart. De voorgangers zijn ook leiders van CLC Assen. CLC Zwolle is, als dochter van CLC Den Haag, deel van City Life Churches Nederland. We zijn deel van het Hillsong network en we zijn blij om als levendige, dynamische lokale kerk steeds meer mensen te mogen verwelkomen in Zwolle. CLC Zwolle is trouwens een geregistreerd kerkgenootschap onder Nederlandse wetgeving met een ANBI status.

Kost het geld om te komen?
Nee, absoluut niet: Gods huis is voor iedereen en je hoeft er niets voor te betalen. Je bent van harte welkom om langs te komen en gewoon te genieten van de dienst!

Kan ik komen als ik nog twijfel?
Ja, natuurlijk!

Moet je geloven in de bijbel?
Nee: mensen die twijfelen, skeptici en gelovigen, iedereen is welkom.

Moet ik geld geven tijdens de collecte?
Mensen die naar CLC Zwolle komen, mogen natuurlijk financieel meebouwen aan Gods huis (bijvoorbeeld door het geven tienden) maar voel je tot niets verplicht! Elke keer wanneer we iets ophalen in de kerk geven mensen vanuit VRIJE WIL.

Hoe wordt CLC Zwolle gefinancierd?
Al onze financiële mogelijkheden komen vanuit de giften en tienden van mensen die CLC Zwolle hun thuis noemen. Onze financiën worden op een professionele manier beheerd en wij worden geaudit door een onafhankelijk accountantsbureau. CLC Zwolle is een geregistreerd kerkgenootschap onder Nederlandse wetgeving en wij ontvangen geen subsidies of financiering vanuit de overheid. Als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) opereren wij binnen de wettelijke eisen die aan een ANBI worden gesteld.

Waarom bij elkaar komen in een kerk?
Door samen te bidden, het leven te delen en je relatie met Jezus te verdiepen, groeit je geloof!

Wat is de visie?
Uitreiken naar onze wereld en haar beïnvloeden door een grote, groeiende, inspirerende kerk te bouwen waar generaties Jezus, Zijn gemeente en de Bijbel leren kennen en liefhebben.

Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt temidden van Zijn volk.
Waar mensen door vernieuwd denken veranderd leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in Gods huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons.

Wat geloven wij?

 • We geloven dat de bijbel Gods Woord is. Het is accuraat, gezaghebbend en toepasbaar in het leven van alledag.
 • We geloven in een eeuwige God die de schepper is van alle dingen. Hij bestaat in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is volmaakte liefde en volledig heilig.
 • Wij geloven dat zonde ieder van ons losgescheurd heeft van God en Zijn doel met onze levens.
 • Wij geloven dat de Heer Jezus Christus, zowel als God en mens, de enige is die onze relatie met God kan herstellen. Hij leefde een zondeloos leven en gaf ons een voorbeeld om te volgen, stierf aan een kruis in onze plaats en Hij stond op uit de dood om Zijn totale overwinning te bewijzen en ons te bekrachtigen om te leven.
 • We geloven dat om vergeven en ‘opnieuw geboren’ te worden, we ons moeten afkeren van onze zonden, geloven in de Heer Jezus Christus en ons leven aan Hem overgeven.
 • Wij geloven dat om het heilige en vruchtbare leven te kunnen leven dat God voor ons bedoeld heeft, we gedoopt en vervuld met de kracht van de Heilige Geest moeten worden. De Heilige Geest schenkt ons geestelijke gaven, zoals het spreken in tongen.
 • We geloven in de kracht van de kerk en in het samen kerk zijn. We geloven in de noodzaak voor gelovigen om geregeld bij elkaar te komen voor vriendschap, gebed en het ‘breken van het brood’.
 • We geloven dat God ieder van ons toerust, zodat we succesvol Zijn doel voor ons leven kunnen bereiken: God aanbidden en onze rol in de kerk en maatschappij te vervullen, een positieve bijdrage leveren aan de wereld waarin we leven.
 • We geloven dat God ons wil genezen en transformeren zo dat we gezonde en gezegende levens leven met als doel anderen te helpen.
 • Wij geloven dat de eeuwige bestemming van ofwel Hemel of hel wordt bepaald door onze reactie op Jezus Christus.
 • We geloven dat de Heer Jezus Christus terug komt zoals Hij beloofde.