Contactgegevens

City Life Church Zwolle

Bezoekadres voor de diensten:
Zuiderkerkstraat 31
8011 HE  Zwolle

Postadres:
Postbus 673
8000 AR Zwolle

@ info@clczwolle.nl
I www.clczwolle.nl

Kerkdienst
Diensten elke zondag om 16.00 uur
Deur open vanaf 15.30

Bankgegevens
IBAN rekeningnummer: NL78 INGB 0007 4585 95
t.n.v. CLC Zwolle, te Zwolle

City Life Church Zwolle staat geregistreerd als ANBI. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Mail ons

2 + 3 = ?